Logo der Universität Wien

Group Seminar (Thursdays, 10:00-12:00, HS III)

Semester       Date       Name
SS12       March 1st, 2012       Qian, Renzhe
SS12       March 8th, 2012       Himmelbauer, Martin
SS12       March 15th, 2012       Himmelbauer, Martin - Denksport
SS12       March 22nd, 2012       Malova, Petra
SS12       April 19th, 2012       Lentsch, Christoph
SS12       May 3rd, 2012       Aichinger, Christian
SS12       May 10th, 2012       Martin, Harry
SS12       May 24th, 2012       Mulzer, Johann
SS12       May 31st, 2012       Schiessl, Katharin
SS12       June 14th, 2012       Leitner, Christian
SS12       June 28th, 2012       Preindl, Johannes
----------       ----------       ----------
WS11/12       October 6th, 2011       Rosenbeiger, Daniela
WS11/12       October 13th, 2011       Rosenbeiger, Daniela - Denksport
WS11/12       October 20th, 2011       Siengalewicz, Peter
WS11/12       October 27th, 2011       Rinner, Uwe
WS11/12       November 3rd, 2011       Mulzer, Johann - Extemporale
WS11/12       November 10th, 2011       Mulzer, Johann - Extemporale Solution
WS11/12       November 17th, 2011       Tölle, Nina
WS11/12       November 24th, 2011       Weinstabl, Harald - Denksport
WS11/12       December 1st, 2011       Ariger, Martin
WS11/12       December 15th, 2011       Dank, Christian
WS11/12       January 12th, 2012       Farcet, Jean-Baptiste
WS11/12       January 19th, 2012       Fürst, Rita
WS11/12       January 26th, 2012       Hammerschmidt, Friedrich
----------       ----------       ----------
SS11       March 10th, 2011       Malova, Petra - Denksport
SS11       March 17th, 2011       Martin, Harry - I
SS11       March 24th, 2011       Martin, Harry - II
SS11       March 31st, 2011       Martin, Harry - Denksport
SS11       April 7th, 2011       Mulzer, Johann - Extemporale
SS11       April 14th, 2011       Mulzer, Johann - Extemporale Solution
SS11       May 5th, 2011       Mulzer, Johann - Denksport
SS11       May 12th, 2011       Qian, Renzhe
SS11       May 19th, 2011       Qian, Renzhe - Denksport
SS11       June 9th, 2011       Ramharter, Jürgen
SS11       June 16th, 2011       Ramharter, Jürgen - Denksport
----------       ----------       ----------
WS10/11       October 7th, 2010       Fürst, Rita
WS10/11       October 14th, 2010       Fürst, Rita - Denksport
WS10/11       October 21st, 2010       Aichinger, Christian
WS10/11       October 28th, 2010       Aichinger, Christian - Denksport
WS10/11       November 4th, 2010       Gagnepain, Julien
WS10/11       November 18th, 2010       Gagnepain, Julien - Denksport
WS10/11       November 25th, 2010       Hammerschmidt, Friedrich
WS10/11       December 2nd, 2010       Hammerschmidt, Friedrich - Denksport
WS10/11       December 9th, 2010       Himmelbauer, Martin
WS10/11       December 16th, 2010       Himmelbauer, Martin - Denksport
WS10/11       January 13th, 2011       Lentsch, Christoph
WS10/11       January 20th, 2011       Lentsch, Christoph - Denksport
WS10/11       January 27th, 2011       Malova, Petra

  updated: 28th October 2011

 

 

 

"Alle Forschungsergebnisse stehen dem staatsmonopol-kapitalistischen Herrschafts-management zum effektiven Einsatz der Wissenschaft zur Verfügung."

Johann Mulzer
Institute for Organic Chemistry
University of Vienna

Währingerstraße 38
A-1090 Vienna

University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0